Kontakt

Besöksadress
X-CONS Stockholm
Tjärhovsgatan 34 (på Södermalm) Stockholm
116 21
Stockholm

Öppet tider

Vardagar 09:00-21:00. Helger 12:00-18:00

 

Telefon 08-615 19 20
Fax 08-643 29 60
Orgnr. 802405-4341
PlusGiro 133 95 18-1