Besöksverksamhet

Vad krävs för att bli hämtad vid frigivning?

 

X-CONS ide är att hjälpa människor som friges från fängelser att hålla sig borta från droger och kriminalitet genom att erbjuda dom ett nytt gemensamt och drogfritt socialt nätverk. En viktig steg i det arbetet är att kunna möta någon vid frigivningen från fängelset eller häktet. Fångar med missbruk i bagaget återvänder ofta direkt till sin gamla krets av missbrukande ”vänner”.

 

En frigining firas inte sällan med alkohol eller med narkotika. Många gånger möter gamla vänner upp utanför fängelset med sprit eller en spruta färdig. Då finns det inte en chans för den som friges att göra något åt sitt missbruk eller sin kriminalitet. Vi däremot erbjuder en frigivning utan sprit, narkotika och planer på nya brott. Våra krav när vi hämtar en person som friges är att han eller hon själv har tagit kontakt med oss. Kontakten får inte ske genom att någon annan hör av sig och frågar om vi kan hämta honom eller henne. Kontakten ska dessutom helst vara tagen minst tre månader innan frigivningen. När någon har tagit kontakt med oss träffas vi och pratar. Gör vi bedömningen att personen verkligen vill satsa på ett nytt liv utan droger och kriminalitet ställer vi upp och möter vid muck. Den vi hämtar ska också vara medlem i X-CONS. Vi kan således inte hämta den som ringer och säger att han eller hon friges om en vecka eller i morgon.

 

Vad händer muckardagen?

 

Dagen då medlemmen friges möter vi upp utanför grindarna. Vår tanke är att han eller hon själv ska få en chans att välja vad han eller hon vill göra. Vi ställer upp på det mesta inom den ekonomi vi förfogar över. Vi finns sedan tillhands som mudder eller fadder för att hjälpa och stödja efter frigivning.

 

Anstalter och häkten

 

Huvudsyftet med besöksverksamheten är att man informerar om X-CONS Stockholms verksamhet och erbjuder enskilda motivationssamtal. Det är det allra viktigaste av föreningens arbetsområden.

 

Kontakt med:

KVA Norrtälje
KVA Färingsö
Häktet Kronoberg
Häktet Sollentuna
Häktet Huddinge
KVA Storboda/Nyboda och Mellanboda
KVA Svartsjö
KVA Hällby
 Österåker
KVA Täby

 Samarbete på gång med även Beateberg och Asptuna anstalterna. Det finns i vissa fall möjlighet till aktivitet utanför anstalten tillsammans med X-CONS Stockholms personal.

 

Besöksfrekvensen variera mellan de olika anstalterna och häktena från en gång i veckan till en gång per månad .

 

Verksamhet

 

Anstaltsteamet fungerar som en som motiverar och informerar på våra anstalter och häkten om föreningens syfte och verksamheter och en hel del annat. Vi medverkar i kontakten mellan myndigheter och de intagna t.ex. socialtjänsten och frivården. Vi hjälper till med frigivningsförberedande åtgärder som t.ex.

 

– § 57 Vistelse utanför anstalt
– Frigång från anstalt
–  Stödboende
– Praktik plats
– Eventuellt arbete och sysselsättning.

 

Vi hjälper till att upprätthålla avtal med myndigheter t.ex. kontraktsvård.
Vi utser även muddrar och faddrar som fungerar som stöd 24 timmar om dygnet.

 

Grundidén med våra besök på anstalter och häkten är att visa att det går att förändra sitt liv. Vi bevisar att det går att leva ett liv i drogfrihet och hederlighet, att vända sina dåliga erfarenheter till en positiv resurs för samhället.

 

Ett besök kan innehålla

– kort information
– ett motivationssamtal (enskilt samtal)
– samtal i grupp
– gemensam fika

 

Anstaltsansvarig/kontaktperson
Masoud Beik
Tfn: 073-688 1904
E-Post kassor.stockholm@x-cons.se