Bli medlem i X-CONS

Vid ansökan om medlemskap i föreningen X-CONS (Lokala föreningens ort) finns 3 typer av medlemsansökan:

 

Ordinariemedlem 100 kr/år, för dig som har fyllt 26 år.

 

Som ordinariemedlem förbinder jag mig att:
Avhålla mig från alla former av kriminalitet.
Avhålla mig från alla former av alkohol inklusive lättöl/lätt cider.
Avhålla mig från alla former av narkotika, dopningsmedel samt följa föreningens stadgar och styrelsebeslut avseende receptbelagda mediciner.
Efter bästa förmåga verka för X-CONS och dess syften.

 

Ungdomsmedlem 50 kr/år, för dig mellan 13 – 25 år.

 

(Fr.o.m. 16-årsåldern äger du rätt att rösta vid föreningsmöten.)
Som ”Ung i X-CONS” förbinder jag mig att:
Avhålla mig från alla former av kriminalitet.
Avhålla mig från alla former av alkohol inklusive lättöl/lätt cider.
Avhålla mig från alla former av narkotika, dopningsmedel samt följa föreningens stadgar och styrelsebeslut avseende receptbelagda mediciner.
Efter bästa förmåga verka för X-CONS och dess syften.

 

Stödmedlem 200 kr/år, för övriga.

 

Som ”Stödmedlem” förbinder jag mig att: Efter bästa förmåga verka för X-CONS och dess syften.

 

Betalningsalternativ:

 

1) Betala medlemsavgiften kontant vid en av föreningens lokaler.
2) Inbetala medlemsavgiften till vårt PlusGiro och uppge ovanstående uppgifter.

 

Stockholm och Sollentuna Plusgirot 133 95 18-1
Hässleholm Bankgiro: 463-7385
Örebro Plusgiro: 580661-7 eller Bankgiro: 709-2984