Deviser

X-CONS är en kamratförening bestående av före detta kriminella eller missbrukare som står för:

 

Ärlighet
Gemenskap
Framtid
Allt detta ger oss en gemenskap.

 

Ärlighet

 

Innebär att du inte begår brott. Att du är ärlig mot andra och dig själv efter bästa förmåga. Att hela tiden sträva efter att bli ett föredöme för andra i samma situation som du. Vilket även innebär att du strävar efter att leva ett drogfritt liv och att du inte kommer till lokalen eller aktiviteterna påverkad av alkohol eller illegala droger.

 

Gemenskap

 

Innebär att du bryr dig om dina vänners väl och ve, och att du respekterar dina medmänniskor oavsett vad de tycker och känner.

 

Framtid

 

Innebär att du ställer upp för dina vänner och finns till hands 24 timmar om dygnet. Hjälper till på föreningen t.ex. jobbar ideellt och offrar lite tid för dina vänner på X-CONS när det behövs. X-CONS riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare som bestämt sig för att bryta med sitt gamla liv och försöka ta tillbaka en plats i samhället. Tanken är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk.