Fängslande kultur

Föreningen Fängslande Kultur ska skapa förutsättningar för utvecklandet av kultur och evenemang inom X-CONS ordinarie dagliga verksamheter. Det vill säga erbjuda en plats för människor med drog eller kriminellt förflutet att växa och utvecklas.

 

Det finns planer på att anordna trubadurkvällar om vi kan få tillräckligt med intresserade som vill delta.

 

Önskemål har kommit om att ordna Open Mic kvällar för den lite yngre publiken och studiecirklar för de som är intresserade av att lära sig hur det fungerar..

 

Nästa år blir det utställning med Kåken konst som tema en perfekt kombination med vår anstaltsbesök.

 

Lokal: Tjärhovsgatan 34

116 21 Stockholm
Tel: 08-615 19 20

Ordförande/kontaktperson

Mehdi Memarpuri
Mobil: 070-7224972

mehdi.memarpuri@x-cons.se