Om X-CONS

X-CONS är en ideell organisation där f.d. kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället och som genom en utbrytning ur Kris i slutet av 2008, ändrade namn 2009 till just X-CONS. Föreningens syfte är att stödja och vägleda kriminella och missbrukare och frigivna till ett hederligt och drogfritt liv. Organisationens största förening är i Stockholm med ca 500 medlemmar och sedan finns det lokal förening i Jämtland/Härjedalen och en hel del filialer och embryon till X-CONS föreningar i övriga landet. Då bland annat i Borlänge, Eskilstuna, Haninge och Göteborg och nu senast i Örebro och på en hel del andra ställen. Även internationellt engagemang med start av X-CONS i andra länder.

 

X-CONS Stockholm är f.d. Kris Stockholm som bildades 23 October-97 och är den största enskilda brottsförebyggande föreningen i Sverige med ca 45 personer engagerade på daglig basis för att hjälpa sig själva och sina bröder och systrar. Föreningen organiserar sociala aktiviteter för medlemmarna och genomför besök på fängelser och häkten samt föreläsningar i skolor mm. X-CONS Stockholm var en stor del i den kartläggning av BRÅ 2003:7 som gjordes för att studera den dåvarande föreningens resultat, det visade på ett av de bästa resultaten i Sverige.

 

X-CONS har tagit ett demokratiskt beslut att tillåta personer med substitutions läkemedel ordinerat av läkare, att vistas i lokaler och i verksamheter som anordnas av X-CONS. Vi utökar också samverkan med organisationer som inte arbetar exakt som oss. Det har vi inte kunnat göra tidigare. X-CONS har samverkansavtal med Kriminalvården i Stockholmsregionen, vilket vi hoppas kommer sprida sig till de övriga filialerna och lokalföreningarna.

 

X-CONS har också starkt tagit avstånd ifrån spel om pengar i lokaler och på verksamheter som X-CONS styr över, det för att många av oss har spel beroende och bör vara rädd om sina pengar. X-CONS har en omfattande verksamhet i Stockholm med ca 10 boende platser för frigivna fångar och missbrukare just nu men fler är på gång. Vi har flera fotbollslag och då bl.a. i Div. 5 i den Nationella serien och i Reservlagserien och Korpen. X-CONS har teater verksamhet, sysselsättning, firande av högtider, Elitserielag i Dragkamp, medlemsträffar, boendeverksamhet, Svenska kurser mm.

 

Varje ny medlem kan få en stöd person som är kontaktbar dygnet runt.

 

X-CONS arbetar med uppsökande verksamhet i fängelser och erbjuder dem att bli medlemmar och hämtning vid frigivningen. X-CONS arrangerar mötesplatser för anhöriga och barn till intagna och frigivna från fängelser.

 

Ung i X-CONS Stockholm bedriver en omfattande verksamhet med program och aktiviteter som erbjuds till Socialtjänst m.fl. Är du intresserad av att starta en X-CONS förening på din ort eller vill hjälpa till eller behöver stöd av oss så hör gärna av dig till

 

X-CONS i Stockholm 08-6151920

 

Tjärhovsgatan 34 116 21 Stockholm

 

www.x-cons.se

 

Med Vänliga Hälsningar X-CONS Stockholm