Radio Fri

Radio Fri är ett program som görs av ungdomar med erfarenhet av inlåsning, kriminalitet och missbruk. Det övergripande målet med projektet är att minska brottsligheten. Vår metod går ut på att stärka individerna i projektet samt att ge dem en röst i samhällsdebatten.

 

Sverige är ett demokratiskt land och därför angår det oss alla hur situationen ser ut för en ung människa som blir inlåst. I Radio Fri kan vi lyssnare få en bättre bild av det vi läser om i tidningar och ser på nyheterna. Ett långsiktigt mål för Radio Fri är att det ska vara naturligt att ungdomar som har erfarenhet av inlåsning har en röst i samhällsdebatten i frågor som handlar om dem.

 

Arbetet med innehållet i programmen sköts av flera redaktioner: Radio Fri – inifrån, består av unga som är intagna på låsta institutioner. Radio Fri – på utsidan, är en redaktion bestående av unga med tidigare erfarenhet av inlåsning, kriminalitet eller missbruk. Det finns dessutom en anhörigredaktion där närstående till de unga som är med i projektet kan göra sina röster hörda.

 

Du hör oss på Stockholmsfrekvensen 88,9 MHz på fredagar kl 16.00 eller lyssna på oss här på hemsidan. Du kan också lyssna på oss via vår app ”Radio Fri”.