Ung i X-CONS

Stockholm

 

Vi som är medlemmar och arbetar här har själva levt ett liv i kriminalitet, drogmissbruk och utanförskap med dess negativa konsekvenser. Vi har egen erfarenhet av frånvarande föräldrar, föräldrar med drog- och alkoholberoende samt en misstro till allt vad myndigheter heter.

 

Vi som engagerar oss i UNG I X-CONS står för nykterhet och drogfrihet och tillsammans med gemenskapen i UNG I X-CONS har vi har även funnit en väg bort ifrån kriminalitet.

 

Det främsta syftet med vår verksamhet är att fånga upp ungdomar på glid som har enönskan att leva ett hederligt och drogfritt liv och återfå livsglädjen.

 

Ungdomarna som kommer till oss kan lätt känna igen sig genom vår erfarenhet av livet utanför samhället. Med igenkännandet som grund och med vår samlade breda, långa erfarenhet av ett liv i utanförskap och utbildning kan vi tillsammans lösa deras problem.

 

Vi har byggt en omfattande programverksamhet som täcker:

 

• Förändringsprogrammet som är ett sätt för ungdomar att arbeta med sig själva för att ta sig ur kriminalitet, droger och utanförskap för att finna sin väg tillbaka till samhället. • Kontaktmannaskap vilket innebär regelbundna träffar med erfaren/utbildad kontaktperson för stöttning i vardagen för att utvecklas som människa. • MI-samtal: Personlig motivatör som arbetar enligt ”Motivating Interview” metoden. Detta för att ungdomar ska kunna se sanningen om sig själv och ta rätt beslut. • Föreläsningar som är baserade på ett liv i kriminalitet, droger och institutioner samt vägen tillbaka i samhället.

 

Utöver detta driver vi en omfattande Fritidsverksamhet med ungdomsstyrda aktiviteter för att visa att man kan njuta och ha kul utan droger. Där har vi bl.a fotboll, boxning, styrketräning, filmkvällar, samt fler större aktiviteter varje år.

 

Vår kontaktverksamhet med ungdomar i behov av vägledning bygger på:

 

• Förfrågningar och beställningar av program från myndigheter, organisationer och anhöriga. • Besök på häkten och andra öppna/slutna institutioner. • Telefon och besök från behövande ungdomar.

 

Våra kontaktpersoner:
Kontakta oss: www.x-cons.se

Antonio Bustinza : 070-754 99 22  Antonio.bustinza@x.cons.se

 

 

Välkomna att kontakta oss för mer information!