X-CONS boende

Vi hjälper dig!

 

Har du bestämt dig för att göra ett ärligt försök att leva hederligt och drogfritt? Är du less på att sitta på anstalt? Vill du skaffa ett riktigt arbete och ha en egen lägenhet? X-CONS stödboende riktar sig till alla män och kvinnor som är 18 år och uppåt. Du skall ha en kontinuerlig kontakt med någon från X-CONS samt ett medlemskap i föreningen för att kvalificera dig. Dessutom skall du ha en kontakt med någon stadsdelsnämnd som tillsammans med dig skall utarbeta en s.k. behandlingsplan för dig. Planen är något som du och din socialsekreterare tillsammans utarbetar för hur ditt liv skall se ut de närmaste 6 -12 månaderna efter din frigivning. Den skall innehålla vilka mål som skall uppnås och hur du skall bearbeta ett eventuellt drogmissbruk och andra stödinsatser som kan vara lämpliga för dig.

 

Din kontaktman på X-CONS hjälper dig med att komma i kontakt med rätt person . Boendet är som du förstår helt drogfritt och alkoholfritt. X-CONS boendeansvariga gör regelbundet stickprovskontroller för att säkerställa att denna regel följs. Dessa kontroller kan bestå av urinprov och/eller utandningsprov.

 

Många upplever det som oerhört skönt med en boendemiljö som är drogfri och nykter direkt efter muck när många gamla kompisar lockar med en återgång i gamla rutiner och (o)vanor. Vi utgör då ett bra stöd för varandra och finns där när det känns tungt.

X-CONS Stockholm har just nu 5 platser i ett gruppboende med särskilda stödinsatser för ungdomar mellan 18-24 år på Lilla Gungan som är beläget i Enskede söder om Stockholm.

X-CONS Söker efter fler boendeplatser runt om i Stockholm för att kunna erbjuda boende för de som frisläpps från anstalter och häkten.

 

Kontrakt skrivs tillsammans med boendeansvariga på X-CONS, dig och den betalningsansvarige. Om du har ytterligare frågor ta då kontakt med någon på X-CONS som kan koppla ihop dig med rätt person hos oss.

 

Välkommen!

 

KONTAKTPERSONER
Boendeansvariga:

Carolina Gonzalez 073 – 587 3960

Carolina.gonzales@x-cons.se