X-CONS Magazine

MÅLFÖRKLARING FÖR X-CONS MAGAZINE!

 

Målen för X-CONS Magazine är att verka för att belysa uttryck och innovationer från medborgarna och andra goda och sunda krafter i samhället – till exempel X-CONS – för att visa myndigheter och beslutsfattare hur ett nytänkande inom vissa av deras verksamhetsområden ska kunna vara en framkomlig väg för att uppnå de resultat som myndigheter strävar efter att uppnå.

 

Ett ytterligare mål är att X-CONS Magazine i sitt innehåll ska sträva efter att lyfta fram den samhällsnytta X-CONS medlemmar ständigt uträttar i sin vardag. X-CONS Magazine ska dessutom alltid sträva efter att rapportera och belysa förhållanden inom X-CONS som organisation, detta för att alltid ha en levande debatt på hög etisk och moralisk nivå inom organisationen.

 

X-CONS Magazine följer i ovanstående X-CONS tre uppsatta deviser: Ärlighet Gemenskap Framtid

 

x-cons_nr3_2014x-cons_nr2_2014x-cons_nr1_2014x-cons_nr4_2013x-cons_nr3_2013x-cons_nr2_2013x-cons_nr1_2013x-cons_nr3_2012x-cons_nr2_2012